Deling af dit indhold og dine oplysninger

Du ejer alt det indhold og alle de oplysninger, du lægger på skemaintra.dk.

Dog giver du os ret til at råde over indhold der er beskyttet af immaterielle ejendomsrettigheder, blandt andet billeder og videoer (iP-indhold).

Denne ret er en ikke-eksklusiv, overdragelig videre licenserbar, royaltyfri, global licens til at bruge ethvert indhold, som du deler med andre gennem SkemaIntra (IP-licens).

Dog er private beskeder mellem brugere undtaget. Denne ret ophører idet du sletter delt indhold, medmindre andre som du har delt indholdet med igen har delt det med andre.

SkemaIntra vil dog forbeholde sig ret til altid at bruge dit indhold, din trafik og anden brug af skemaintra.dk til at foretage anonymiserede statistiske analyser af alle data samt anonymiseret formidling af disse til internt brug og til tredje part.

Statistiske data kan ikke forlanges slettet. Slettet IP-indhold kan forekomme i backup-kopier i rimelig tidsperiode, men det vil ikke være tilgængeligt for andre.

Feedback og forslag vedrørende SkemaIntra er altid velkommen. Skulle vi vælge at bruge feedback og forslag, er vi på ingen måde forpligtede til at betale dig for dem.

Sikkerhed

Vi gør vores bedste for at holde SkemaIntra sikker, men det kan ikke garanteres. I den forbindelse er brugere af SkemaIntra forpligtede til ikke at handle i strid med SkemaIntras sikkerhedspolitik.

Det er i strid SkemaIntras sikkerhedspolitik at: Slå uautoriseret kommerciel kommunikation (herunder spam) op på SkemaIntra. Indsamle indhold eller oplysninger om brugere eller på nogen anden måde tilgå SkemaIntra gennem en automatiseret process (herunder alle former for robotter, indsamlingsprogrammer og webscrapere) uden vores forudgående tilladelse.

Drive ulovlig multi-level-marketing, herunder pyramideforetagender på SkemaIntra. Overføre vira eller anden kode som er ondsindet.

Anmode om en anden persons login-oplysninger eller logge ind på en andens konto.Mobbe, true, intimidere eller chikanere andre brugere.

Dele indhold der er: racistisk, hadefuldt, truende, pornografisk, tilskynder til vold, indeholder nøgenhed eller uberettiget vold.

Bruge SkemaIntra til at gøre noget kriminelt, vildledende, ondsindet eller diskriminerende.

Gøre noget, der vil kunne ødelægge, overbelaste eller svække SkemaIntras funktionsmåde eller udseende, herunder at angribe tjenesten eller forstyrre visning af sider eller anden SkemaIntra -funktionalitet.

Opfordre andre til overtrædelse af denne erklæring eller andre af vores vilkår.

Tilmelding og kontosikkerhed

SkemaIntra -brugere benytter deres rigtige navne og oplysninger.

Det forpligter alle brugere til: Ikke at angive forkerte personlige oplysninger på SkemaIntra eller at oprette en konto i en andens navn uden dennes vidende og tilladelse. Ikke at oprette mere end én personlig konto.

Ikke at oprette en ny konto uden vores tilladelse, hvis vi deaktiverer din konto.

Ikke at bruge SkemaIntra, hvis du er dømt seksualforbryder. Ikke at delle din adgangskode med andre, ikke at give andre adgang til din konto, eller gøre andet, som kan kompromittere sikkerheden på din konto.

Hvis du vælger et upassende navn, forbeholder vi os retten fjerne det eller kræve det ændret. Upassende dækker også over varemærker og lignende.

Beskyttelse af andre personers rettigheder

På SkemaIntra respekterer vi andre personers rettigheder og har en forventning om at vores brugere gør det samme. Det indebærer at du ikke deler indhold eller har en adfærd på SkemaIntra, der krænker eller overtræder andres rettigheder eller på anden vis overtræder loven.

Vi kan uden varsel fjerne alt indhold eller alle oplysninger, du har delt på SkemaIntra, hvis vi mener, at det er i strid vores vilkår.

Hvis du gentagne gange krænker andres immaterielle ejendomsrettigheder, vil vi om nødvendigt deaktivere din konto.

Hvis du flere gange krænker andre immaterielle ejendomsret, kan vi, hvis vi vælger det, deaktivere din konto.

Du må ikke bruge nogen af SkemaIntras ophavsret og varemærker (inkluderer men er ikke begrænset til SkemaIntra, skemaintra.dk, SkemaIntra-logoer, og tavle) uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Du må ikke dele personers, institutioners og firmaers id-dokumenter eller følsomme økonomiske oplysninger på SkemaIntra.

Følg os på Facebook