LEDELSE

Hvilke muligheder får vi med Skemaintra?

Det er nemt at finde data og producere rapporter om enkelte elever, der har brug for ekstra støtte. Ligesom man også bedre kan finde frem til svage elever, der måske ikke før har været på radaren.

Hvordan kan vi bruge Skemaintra i vores skoleudvikling?

Skemaintra giver en unik mulighed for at trække statistiske data ud af databasen.

Statistiske data kan i forbindelse med kvalitetsudvikling være ekstremt relevant og bruges til at finde indsatsområder og særlige kompetenceområder der skal udvikles på.

Skolen kan også gennem Skemaintra vælge at arbejde mere og mere papirløst.

Hvilke muligheder får vi med Skemaintra?

Skemaintra giver ledelsen et klart billede af arbejdet i klasserne. Man kan se fravær, karakterer, kommentarer og hjemmearbejde/planlægning.

Derfor kan lærernes arbejde og planlægning følges på en ikke invasiv måde. Samtidig vil det skabe mere åbenhed om læringen, det der foregår i timerne, og lærernes arbejde synliggøres for elever, ledelse og forældre.

Følg os på Facebook